Καλώς ήρθατε στο Αποθετήριο Παραδοτέων Υποτρόφων Δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2017-2023

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ) οργανώνει και υλοποιεί το Αποθετήριο Παραδοτέων Υποτρόφων Δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2017-2023, συγκεντρώνοντας, διατηρώντας και προβάλλοντας τα παραδοτέα των ωφελούμενων των συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων ΕΣΠΑ της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΕΚΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης στον τομέα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιόδου 2017-2023.

Το περιεχόμενο του Αποθετηρίου Παραδοτέων Υποτρόφων Δράσεων ΕΣΠΑ Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 2017-2023 είναι οργανωμένο σε τρεις συλλογές. Η πρώτη αφορά στους νέους διδάκτορες, η δεύτερη στους μεταδιδακτορικούς ερευνητές και η τρίτη στα μέλη ερευνητικών ομάδων.